techjulek

“Dlaczego wsparcie społeczne jest takie ważne?”

Wsparcie społeczne można rozumieć, jako wszystkie istniejące sieci społeczne, które są dostępne w trudnych sytuacjach i mogą pełnić funkcję pomocową. Znaczenie ma nie tylko liczba posiadanych kontaktów, ale także odległość, łatwość i szybkość nawiązywania kontaktu. Jeśli wiesz, do kogo zadzwonić w przypadku nagłej sytuacji i masz się z kim spotkać, by oderwać się od problemów – posiadasz sieć wsparcia społecznego. 

Przemoc domowa

Przemoc domowa to działania umyślne, bądź też zaniechanie działania jednego z członków rodziny prowadzące do szkody fizycznej, psychicznej seksualnej czy ekonomicznej pozostałych członków rodziny. Działania takie mogą naruszać godność, nietykalność cielesną bądź wolność. Codziennie w Polsce gdzieś za zamkniętymi drzwiami dzieje się  krzywda, o której ofiara przemocy boi się opowiedzieć. 

Jak praktyka wdzięczności wpływa na nasze postrzeganie samych siebie?

Psychologia pozytywna określa wdzięczność jako coś na pograniczu emocji i cnoty. Jako emocja, wywołana jest najczęściej przez bycie obdarowanym przez inną osobę lub otrzymanie przysługi i związana jest z odczuwaniem zadowolenia, szczęścia, poczucia dumy oraz nadziei. Jako cnota postrzegana jest jako siła charakteru, którą można kształtować poprzez przyjmowanie konkretnej postawy wobec siebie, innych, świata i życia.

Kocham Cię, muszę odejść

Miłość powinna odpowiadać za wzajemne zrozumienie - niestety nie zawsze tak się dzieje. Może zdarzyć się tak, że pary, które darzą siebie silnym uczuciem, nie potrafią się dotrzeć. Światopogląd jednej osoby jest zupełnie sprzeczny z tym, jak świat widzi jej/jego partner/partnerka. I choć nie ma w tym nic złego - w końcu każdy z nas ma pełne prawo do postrzegania świata na swój własny sposób - bycie w związku z osobą, której świata się nie rozumie, może być źródłem wielkiego cierpienia.

Uzależnienie od alkoholu

Od wielu wieków alkohol jest jedną z używek, która jest normalizowana i traktowana przez społeczeństwo jako rzecz odprężająca i często niezbędna do spędzania wolnego czasu. Nie trudno nie zgodzić się z stwierdzeniem, że „wszystko jest dla ludzi”, jednak co w sytuacji, gdy zaciera się granica pomiędzy umiarem, a nadmiarem spożywania alkoholu? Alkoholizm jest „psychicznym oraz fizycznym uzależnieniem od alkoholu etylowego, czyli środka spowalniającego funkcjonowanie systemu nerwowego. W małych dawkach alkohol przynosi odprężenie, pozwala przełamać nieśmiałość, sprawia, że czujemy się elokwentni, zabawni, błyskotliwi. W większych uwalnia agresywne impulsy, pozbawia zahamowań, usypia części mózgu odpowiedzialne za zachowania wyższego rzędu, typowo ludzkie” (2021).
Problem uzależnienia od alkoholu staje się co raz to bardziej powszechny. Według danych WHO w naszym kraju średnia spożycia alkoholu jest wyższa niż średnia europejska. Z badań CBOS Z 2019 roku wynika, że Polacy najczęściej sięgają przynajmniej raz w tygodniu po piwo- 25%, raz w miesiącu lub częściej po wino- 29%, a co najmniej raz w miesiącu po wódkę- 24%. Natomiast z najnowszych badań wynika, że nadużywanie alkoholu dotyczy ponad 2,5 miliona Polaków. Od 1,5 do 2 milionów dzieci żyje w rodzinach alkoholowych, a 700-900 tysięcy osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu (WHO, 2018). Konsekwencji nadmiernego spożywania alkoholu jest wiele. Negatywne skutki można zaobserwować na wielu płaszczyznach naszego życia. Pod względem fizycznym wyróżnia się choroby układu pokarmowego i dokrewnego, choroby sercowo- naczyniowe i choroby płuc oraz zaburzenia układu endokrynnego i funkcji seksualnych. Rozpatrując skutki na tle psychicznym i społecznym wymienia się dysfunkcje procesów poznawczych i zespoły otępienne, zaburzenia nastroju czy negatywne skutki społeczne. Do najczęstszych, obserwowanych skutków zalicza się marskość wątroby, która niewątpliwie jest najbardziej narażona na uszkodzenia. Kolejnym ważnym elementem jest uszkodzenie komórek nerwowych, które może prowadzić do udarów mózgu. Na negatywne konsekwencje narażone jest również serce i nadmierna ilość alkoholu może wywołać zawały czy podwyższone ciśnienie tętnicze. Niewątpliwie nadużywanie alkoholu wykracza poza sferę zdrowotną i może mieć swoje konsekwencje w relacjach z rodziną, bliskimi i w sferze zawodowej. U osoby uzależnionej mogą pojawić się konflikty i problemy z innymi osobami, utrata zaufania czy przemoc fizyczna i psychiczna.
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą postępującą i śmiertelną i należy ją leczyć. Osoba chora wymaga odpowiedniej pomocy od wykwalifikowanych osób. Leczenie polega na detoksie oraz na terapii. Terapia jest procesem długim i żmudnym, a podstawą jest zaangażowanie i zauważenie problemu i chęć jego zmiany. Ważnym aspektem tutaj jest terapia rodzinna i osób współuzależnionych. Jest to pomocne i dla nich i dla osoby chorej, zwiększa to motywację i wymaga dużo siły. Dzisiejsze czasy są pełne pośpiechu, presji i stresu. Są to czynniki, które na pewno nie sprzyjają spokojnemu życiu i wielu z Nas szuka sposóbu, a by szybko i łatwo odciąć się od negatywnych emocji czy doświadczeń. Niestety to może świadczyć o wzroście danego uzależnienia, jak i wszelkich innych. Ważne jest zwiększanie świadomości na temat szkodliwości używek, a w szczególności alkoholu, który w naszym kraju jest łatwo dostępny.
Alkoholizm jest chorobą, którą się leczy. Jeśli nie lubisz alkoholu lub po prostu nie chcesz go pić- nie musisz. Każdy dba o siebie i podejmuje własne decyzje, a presja społeczeństwa nie powinna być wyznacznikiem podejmowanych przez Nas czynów.
Bibliografia:
Bożewicz, M., (2019). Konsumpcja alkoholu w Polsce. Komunikat CBOS, Nr 151/2019
Pobrane z: https://psychoterapiacotam.pl/uzaleznienie-od-alkoholu-objawy-i leczenie/#Skutki_picia_alkoholu
Pobrane z:
https://mojapsychologia.pl/definicje/9,uzaleznienie/57,uzaleznienie_od_alkoholu.html Pobrane z: https://stopuzaleznieniom.pl/fakty-o-alkoholu/statystyki-spozycia-alkoholu/

Uzależnienie od napojów energetycznych

Pojawiły się w latach sześćdziesiątych XX w. w Japonii, a do Europy dotarły na początku lat dziewięćdziesiątych.  Popyt na nie z roku na rok rośnie, stają się coraz bardziej popularne- szczególnie wśród młodych ludzi. Po ich wypiciu możemy otrzymać szybki zastrzyk energii, a także szereg niebezpiecznych dla zdrowia konsekwencji. Możemy się tez od nich uzależnić. Mowa tutaj o napojach energetycznych. 

pl_PLPolish