Artykuły Naukowe

“Dlaczego wsparcie społeczne jest takie ważne?”

Wsparcie społeczne można rozumieć, jako wszystkie istniejące sieci społeczne, które są dostępne w trudnych sytuacjach i mogą pełnić funkcję pomocową. Znaczenie ma nie tylko liczba posiadanych kontaktów, ale także odległość, łatwość i szybkość nawiązywania kontaktu. Jeśli wiesz, do kogo zadzwonić w przypadku nagłej sytuacji i masz się z kim spotkać, by oderwać się od problemów – posiadasz sieć wsparcia społecznego. 

Przemoc domowa

Przemoc domowa to działania umyślne, bądź też zaniechanie działania jednego z członków rodziny prowadzące do szkody fizycznej, psychicznej seksualnej czy ekonomicznej pozostałych członków rodziny. Działania takie mogą naruszać godność, nietykalność cielesną bądź wolność. Codziennie w Polsce gdzieś za zamkniętymi drzwiami dzieje się  krzywda, o której ofiara przemocy boi się opowiedzieć. 

Jak praktyka wdzięczności wpływa na nasze postrzeganie samych siebie?

Psychologia pozytywna określa wdzięczność jako coś na pograniczu emocji i cnoty. Jako emocja, wywołana jest najczęściej przez bycie obdarowanym przez inną osobę lub otrzymanie przysługi i związana jest z odczuwaniem zadowolenia, szczęścia, poczucia dumy oraz nadziei. Jako cnota postrzegana jest jako siła charakteru, którą można kształtować poprzez przyjmowanie konkretnej postawy wobec siebie, innych, świata i życia.

Trójczynnikowa koncepcja miłości Sternberga

Trójczynnikowa koncepcja miłości Sternberga

Każdy z nas z pewnością wie czym jest miłość. Nie każdy był kiedyś zakochany i nie
każdy zna definicję, ale rozumienie tego słowa jest w dużej mierze indywidualne. Możemy
utożsamiać ją ze stanami fizjologicznymi, takimi jak dziwne uczucie ...

Życie osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline

Życie osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline

Borderline (BPD) jest to zaburzenie osobowości, które niestety owiane jest wieloma negatywnymi stereotypami na swój temat. Borderline kojarzy się z niestabilnością psychiczną, szantażem emocjonalnym i problemami z utrzymaniem relacji: romantycznych i przyjacielskich. Niestety, ...

Depresja młodzieńcza i jej obrazy

Depresja jest chorobą, która może mieć bardzo wiele podłoży. Warto mieć świadomość jakie grupy czynników mogą wpływać na rozwój depresji. Środowisko w, którym dorasta młody człowiek jest istotne dla jego rozwoju zarówno emocjonalnego jak i intelektualnego. Niestabilne więzi rodzinne, niedostępni i niewrażliwi na potrzeby dziecka rodzice oraz zbyt kontrolujący,  mogą oddziaływać na niego negatywnie. Uzależnienie opiekuna, niski status społeczny lub ekonomiczny również są czynnikami ryzyka. Sytuacje takie jak trudności w kontaktach interpersonalnych, niepowodzenia w szkole, choroba, przemoc i konflikty w rodzinie mogą działać wyzywająco na wystąpienie depresji. Dodatkowo dojrzewanie to okres przemian fizycznych, które oddziałuje na konstruowanie obrazu JA. Brak akceptacji siebie oraz długotrwała dysregulacja hormonalna może mieć związek z występowaniem zaburzeń depresyjnych.

Neofobia żywieniowa

Neofobia żywieniowa uznawana jest za zaburzenie należące do grupy zaburzeń karmienia typu „wybiórcze jedzenie”. Przejawia się ona unikaniem spożywania nowych produktów. Zwykle ma swoje początki w dzieciństwie, około 2-3 roku życia, przy czym swoją najbardziej rozwiniętą formę przybiera między 2 a 6 rokiem życia. W okresie adolescencji można zauważyć spadek skłonności do neofobii żywieniowej, a ponowny ich wzrost możliwy jest w czasie trwania późnej dorosłości- jednak to może być spowodowane czynnikami zdrowotnymi, między innymi takimi jak choroby współwystępujące, charakterystyczne dla starszego wieku.

pl_PLPolish