Uzależnienie od alkoholu

Od wielu wieków alkohol jest jedną z używek, która jest normalizowana i traktowana  przez społeczeństwo jako rzecz odprężająca i często niezbędna do spędzania wolnego czasu.  Nie trudno nie zgodzić się z stwierdzeniem, że „wszystko jest dla ludzi”, jednak co w  sytuacji, gdy zaciera się granica pomiędzy umiarem, a nadmiarem spożywania alkoholu?   Alkoholizm jest

„psychicznym oraz fizycznym uzależnieniem od alkoholu etylowego, czyli  środka spowalniającego funkcjonowanie systemu nerwowego. W małych dawkach alkohol  przynosi odprężenie, pozwala przełamać nieśmiałość, sprawia, że czujemy się elokwentni,  zabawni, błyskotliwi. W większych uwalnia agresywne impulsy, pozbawia zahamowań,  usypia części mózgu odpowiedzialne za zachowania wyższego rzędu, typowo ludzkie”  (2021).  

Problem uzależnienia od alkoholu staje się co raz to bardziej powszechny. Według  danych WHO w naszym kraju średnia spożycia alkoholu jest wyższa niż średnia europejska.  Z badań CBOS Z 2019 roku wynika, że Polacy najczęściej sięgają przynajmniej raz w  tygodniu po piwo- 25%, raz w miesiącu lub częściej po wino- 29%, a co najmniej raz w  miesiącu po wódkę- 24%. Natomiast z najnowszych badań wynika, że nadużywanie  alkoholu dotyczy ponad 2,5 miliona Polaków. Od 1,5 do 2 milionów dzieci żyje w rodzinach  alkoholowych, a 700-900 tysięcy osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu  (WHO, 2018).   Konsekwencji nadmiernego spożywania alkoholu jest wiele. Negatywne skutki można  zaobserwować na wielu płaszczyznach naszego życia. Pod względem fizycznym wyróżnia się choroby układu pokarmowego i dokrewnego, choroby sercowo- naczyniowe i choroby płuc  oraz zaburzenia układu endokrynnego i funkcji seksualnych.Rozpatrując skutki na tle  psychicznym i społecznym wymienia się dysfunkcje procesów poznawczych i zespoły  otępienne, zaburzenia nastroju czy negatywne skutki społeczne. 


Do najczęstszych, obserwowanych skutków zalicza się marskość wątroby, która niewątpliwie  jest najbardziej narażona na uszkodzenia. Kolejnym ważnym elementem jest uszkodzenie  komórek nerwowych, które może prowadzić do udarów mózgu. Na negatywne konsekwencje  narażone jest również serce i nadmierna ilość alkoholu może wywołać zawały czy  podwyższone ciśnienie tętnicze. Niewątpliwie nadużywanie alkoholu wykracza poza sferę zdrowotną i może mieć swoje konsekwencje w relacjach z rodziną, bliskimi i w sferze  zawodowej. U osoby uzależnionej mogą pojawić się konflikty i problemy z innymi osobami,  utrata zaufania czy przemoc fizyczna i psychiczna. 

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą postępującą i śmiertelną i należy ją leczyć.  Osoba chora wymaga odpowiedniej pomocy od wykwalifikowanych osób. Leczenie polega  na detoksie oraz na terapii. Terapia jest procesem długim i żmudnym, a podstawą jest  zaangażowanie i zauważenie problemu i chęć jego zmiany. Ważnym aspektem tutaj jest  terapia rodzinna i osób współuzależnionych. Jest to pomocne i dla nich i dla osoby chorej,  zwiększa to motywację i wymaga dużo siły.   Dzisiejsze czasy są pełne pośpiechu, presji i stresu. Są to czynniki, które na pewno nie  sprzyjają spokojnemu życiu i wielu z Nas szuka sposóbu, a by szybko i łatwo odciąć się od  negatywnych emocji czy doświadczeń. Niestety to może świadczyć o wzroście danego  uzależnienia, jak i wszelkich innych. Ważne jest zwiększanie świadomości na temat  szkodliwości używek, a w szczególności alkoholu, który w naszym kraju jest łatwo dostępny.  

Alkoholizm jest chorobą, którą się leczy. Jeśli nie lubisz alkoholu lub po prostu nie chcesz go pić- nie musisz. Każdy dba o siebie i podejmuje własne decyzje, a presja społeczeństwa nie  powinna być wyznacznikiem podejmowanych przez Nas czynów. 

Bibliografia:  

Bożewicz, M., (2019). Konsumpcja alkoholu w Polsce. Komunikat CBOS, Nr 151/2019  

Pobrane z: https://psychoterapiacotam.pl/uzaleznienie-od-alkoholu-objawy-i leczenie/#Skutki_picia_alkoholu 

Pobrane z:  https://mojapsychologia.pl/definicje/9,uzaleznienie/57,uzaleznienie_od_alkoholu.html Pobrane z: https://stopuzaleznieniom.pl/fakty-o-alkoholu/statystyki-spozycia-alkoholu/  

pl_PLPolish