Search
  • siecprzyjaciol

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, A FUNKCJONOWANIE INTELEKTUALNE

Updated: Apr 17, 2021


Żyjemy w czasach, w których wydawać by się mogło, że z zakresu tolerancji i akceptacji wszyscy odrobiliśmy pracę domową. Wojny, liczne okrucieństwa, walka o prawa człowieka, równouprawnienie pokazały nam dobitnie, że wszyscy jesteśmy ludźmi mającymi swoje marzenia, troski. Że każdy z nas, choć różnimy się kolorem skóry, językiem, wyglądem twarzy, wyznaniem, czy też gustem muzycznym zasługuje na wszystko co najlepsze.


Niestety uprzedzenia, niechęć, a nawet wrogość wobec tych, który w jakimś aspekcie się od nas różnią, wciąż są obecne w naszym świecie i czynią wiele szkód. Procesy wykluczania rozpoczynają się już w okresie dzieciństwa, kiedy kategoryzujemy ludzi na tych, z którymi „trzymamy” oraz na tych mniej interesujących. Pamiętam, że do mojej klasy w podstawówce chodziła dziewczynka, która nieprzyjemnie pachniała. W późniejszym czasie okazało się, że było to spowodowane problemami z gospodarką hormonalną, natomiast dziewczynka nie była lubiana, nikt nie chciał się z nią bawić, żadna z „grup” trzymających się ze sobą nie chciała z nią nawet rozmawiać. Dzieci często powielają schematy zachowań dorosłych. Obserwując je i powielając, choć nieświadomie, to jednak krzywdzą. Taki start pozostawia trwałe ślady. Potem dorastamy i jeśli sami nie zweryfikujemy swojego postępowania, kroczymy utartą ścieżką.

Pojęcie „wykluczenie społeczne” odnosi się zazwyczaj do sytuacji, w których ludzie mają ograniczany dostęp do praw, zasobów i możliwości, na ogół dostępnych innym członkom społeczeństwa, w którym zamieszkują. Badania twierdzą, że istnieje zależność pomiędzy wykluczeniem społecznym, a funkcjonowaniem intelektualnym.


Badacze z Uniwersytetów Stanowych San Diego, Florida i Atlantic Florida (J. M. Twenge, N. J. Ciarocco, J. M. Barteles, R. F. Baumeister, C. N. DeWall, 2007) dowiedli, że u osób, które zaznały wykluczenia z grupy społecznej mogą wystąpić trudności w kontrolowania swojego zachowania. Osobom badanym, które były odrzucane z grupy, znacznie ciężej było utrzymać uwagę w zadaniu werbalnym. Jednak ich wyniki się poprawiały, jeśli otrzymywali wzmocnienie pozytywne za poprawnie wykonane zadanie.


Wg Roy’a Baumeister’a i współpracowników osoby wykluczone społecznie radzą sobie gorzej w obszarze intelektualnym, niż osoby które nie były w sytuacji wykluczenia. W swoich badaniach dowiódł, że ludzi społecznie wykluczeni osiągają gorsze wyniki w testach inteligencji. Wykluczenie utrudnia procesy poznawcze na nowym materiale, natomiast w zakresie pracy na wiedzy już wyuczonej nie stwierdzono odchyleń.


Dzisiaj możemy dostrzec na własne oczy jak wielu ludzi jest wykluczanych z rozmaitych grup. Czasami we wiadomościach słyszymy, że ktoś odebrał sobie życie bo był szykanowany, nie miał wsparcia. Mowa nienawiści cały czas wybrzmiewa na wielu ustach. Należy zadać sobie pytanie, „na ile ja potrafię to zmienić?”. Warto zacząć od uśmiechu, zamiast “rzucać” w kogoś nieuprzejmym spojrzeniem. Dobrze też iść przez życie z myślą od Kristen Butler - Nie oceniaj, ponieważ nie wiesz, przez jakie burze ktoś właśnie przeszedł.


Podjęty przez nas w tym artykule temat będzie jednym z poruszanych podczas warsztatów organizowanych w ramach naszego Mental Health Day z AEGEE.

Tego tematu nie da się wnikliwie omówić w krótkim artykule, dlatego serdecznie zapraszamy Was do udziału


To już w ten weekend! Więcej informacji o harmonogramie znajdziecie na wydarzeniu

https://fb.me/e/1UfGF9nV3


Widzimy się w sobotę!
22 views0 comments

Recent Posts

See All