DSCF4030.jpg

Dołącz do Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego

Cześć! 
Cieszymy się, że chcesz dołączyć do grona opiekunów i działać z nami w Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego.
Żeby zostać opiekunem w Naszej fundacji musisz oczekiwać czasu rekrutacji, która jest dwa razy do roku. (wiosna, jesień). Poinformujemy Cię o niej na naszych social mediach. 
Następnie przejść pozytywnie dwu-etapową rekrutację, a następnie szkolenie, które umożliwi Ci pracę z Twoim podopiecznym.

 

Q&A dla opiekunów

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jak można zostać opiekunem?

Wiemy jak wrażliwa jest praca z osobami zmagającymi się z problemami na tle zdrowia psychicznego, dlatego nasi opiekunowie przechodzą dwu-etapową rekrutację. Ma ona na celu nie tyle sprawdzenie ich wiedzy z dziedziny psychologii (Która nie jest wymagana! Najważniejsze są chęci i gotowość do pomocy!), a to czy są gotowi podjąć tak dużą odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji o otwarciu rekrutacji zachęcamy do śledzenia naszych social media. To właśnie na Facebooku  i Instagramie informacja o rekrutacji trafi w pierwszej kolejności.

Co należy do zadań opiekunów?

Nasi wolontariusze działają jako „przyjaciele – opiekunowie”. Rola ta polega na wsparciu osoby potrzebującej radą, pomoc w nawet prostych czynnościach (jak np. załatwienie czegoś na uczelni, bądź umówienie wizyty u psychologa) lub też po prostu towarzyszenie jej, gdy czuje się samotna. Co jednak ważne, nie prowadzimy terapii – pomagamy lub zachęcamy do umówienia się do psychologa, jednak uważamy, że prawdziwa pomoc należy do profesjonalistów.

W jaki sposób opiekunowie kontaktują się z podopiecznymi?

Kontakt przybiera różne formy, w zależności od preferencji podopiecznego i opiekuna. Zarówno częstotliwość, jak i sposób kontaktu ustalany jest bezpośrednio przez opiekuna i podopiecznego. Najczęstszym medium komunikacji jest u nas Messenger, natomiast opiekunowie kontaktują się ze swoimi podopiecznymi również przez maila, rozmowy telefoniczne czy Skype. Staramy się nie narzucać formy kontaktu, by zarówno osoba potrzebująca pomocy, jak i nasi wolontariusze czuli się komfortowo. Jeśli podopieczny wyrazi taką chęć, może się z nami kontaktować anonimowo (przez FORMULARZ DO ANONIMOWEGO KONTAKTU).

Jaka jest częstotliwość kontaktu?

Trudno określić, jak często opiekun i podopieczny się kontaktują, gdyż jest to sprawa bardzo indywidualna. Najczęściej kontakt nie jest ustalony - podopieczny odzywa się do opiekuna, kiedy czuje, taką potrzebę, a on mu odpowiada. Natomiast, jeśli zajdzie taka konieczność/obie strony wyrażą taką chęć, kontakt może być też z góry ustalony.

Jak dużo czasu muszę poświęcić na pomoc podopiecznemu?

Znowu, jest to kwestia bardzo indywidualna. My, jako Fundacja, staramy się też tego nie narzucać. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji osoby potrzebującej oraz jej potrzeb i ustaleń pomiędzy opiekunem i podopiecznym. Warto też nadmienić, że w przypadku zobowiązań/problemów osobistych, opiekun ma jak najbardziej prawo do zrezygnowania/zawieszenia pełnienia swojej roli - ma wtedy obowiązek poinformować o tym Zarząd Sieci/Zespół Rekrutacji, a on po konsultacji z podopiecznym przydziela mu nowego opiekuna.

Kiedy dostanę podopiecznego?

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ przy przydzielaniu brane jest pod uwagę wiele czynników: to, ile osób aktualnie potrzebuje naszej pomocy, Twoja dyspozycyjność, potrzeby i preferencje Twoje i podopiecznego (na przykład płeć, wiek), Twoje doświadczenie, miejsce zamieszkania. Nie możemy przewidzieć, ilu podopiecznych zgłosi się w danym czasie, w zależności od okoliczności podopieczny może zostać przydzielony już po tygodniu, jednak proces może też potrwać nawet do kilku miesięcy.

Ile trwa współpraca z podopiecznym?

Czas współpracy z podopiecznym nie musi być z góry ustalony, jest to kwestia do ustalenia pomiędzy Tobą a podopiecznym, w zależności od waszych potrzeb. Zarówno Ty jak i podopieczny możecie zakończyć współpracę w każdej chwili, jednak nagłe i nieuzasadnione przerwanie kontaktu z Twojej strony może wiązać się ze skreśleniem z listy wolontariuszy i rozwiązaniem umowy z Siecią.


Twoja współpraca z podopiecznym może się również skończyć w przypadku, gdy uznasz, że  ze względu na Twój stan zdrowia, Twoje samopoczucie lub brak porozumienia z podopiecznym, nie czujesz się na siłach aby dalej pomagać tej osobie. Wówczas musisz to zgłosić do zespołu rekrutacji, który wyznaczy innego opiekuna dla Twojego podopiecznego. Ty zaś możesz „zawiesić się” w pełnieniu obowiązków opiekuna do czasu aż poczujesz się na siłach aby znowu nieść pomoc innym. Ważne jest to abyś poinformował_a nas jak będziesz gotów/gotowa przyjąć pod swoje skrzydła kolejnego podopiecznego.

Czy w czasie pandemii trzeba spotykać się z podopiecznymi czy kontakt online jest wystarczający?

W czasie pandemii ze względów bezpieczeństwa kontakt online jest wystarczający. Kontakt online może być jedyną formą kontaktu w każdych warunkach, jeżeli takie ustalenia pasują zarówno opiekunowi jak i podopiecznemu.