DSCF4006.jpg

Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego to Fundacja, która ma na celu zapewnienie niezbędnego wsparcia każdej osobie zmagającej się z problemami zdrowia psychicznego, tj. każda osoba, która kiedykolwiek czuła się odizolowana, niezrozumiana, bądź napiętnowana chorobą. W związku z powyższym, powołano do życia Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, w której to młodzi ludzie nawzajem się wspierają. Fundacja działa na terenie całego  kraju. W naszych szeregach są opiekunowie z Poznania, Olsztyna, Warszawy, Wrocławia, Lublina, Szczecina, Gdańska i wielu innych miast. Jesteśmy też otwarci na wszystkich z innych rejonów Polski – zarówno podopiecznych, jak i opiekunów.

Już kilkaset osób otrzymało specjalistyczne przeszkolenie, aby móc wspierać (bez prowadzenia terapii) osoby, które zmagają się różnego rodzaju z trudnościami. Osoby te występują w roli przyjaciół-opiekunów, których zadaniem jest np. zaprowadzenie innych studentów na wizyty u psychologa, utrzymywanie z nimi stałego kontaktu, wspierania ich w trudnościach życia codziennego i pomoc przy formalnościach związanych z życiem uniwersyteckim.


Celem Sieci nie jest świadczenie profesjonalnej pomocy, a oferowanie podstawowego wsparcia jej uczestnikom. Opiekunowie są wsparciem dla swoich podopiecznych, nie są natomiast ich terapeutami. Pomoc specjalistyczna należy do profesjonalistów, a Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego tworzy po prostu dodatkową sieć wsparcia.

 
83579864_129146298588228_8702106991604006912_o.jpg

Opowiem Ci o Sieci

Po co Ona?

 

W Polsce rocznie ponad 5 000 popełnia samobójstwo, a miliony cierpią z powodu trudności na tle zdrowia psychicznego. Depresja zabija więcej osób niż ginie w wypadkach drogowych, a przecież profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego jest o wiele bardziej rozwinięta niż ochrona zdrowia psychicznego. Niezgoda na taki stan rzeczy skłoniła mnie do działania.


Z mojej determinacji narodziła się Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego (SPZP) - organizacja, którą założyłam pod koniec 2019 roku, w odpowiedzi na niski poziom profilaktyki zdrowia psychicznego wśród studentów. Czas na założenie organizacji okazał się kluczowy - kilka miesięcy później okazało się, że studenci,  spędzający z powodu pandemii COVID-19 dużo czasu w domach i pozbawieni tradycyjnego kontaktu z drugim człowiekiem, potrzebują wsparcia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.


Z perspektywy dnia dzisiejszego bardzo cieszę się, że poznałam wcześniej inicjatywę Akademia Praw Człowieka Humanity in Action. Spotkałam dzięki niej ludzi, którzy zainspirowali mnie do założenia organizacji. Nasze dyskusje dotyczące zmian, jakich potrzebuje społeczeństwo, szybko zaczęły dotyczyć bagatelizowania problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Poznałam ludzi, którzy, tak jak ja, nie godzili się na piętnowanie osób chorych psychicznie i brak mechanizmów wsparcia rówieśniczego, które z powodzeniem istnieją w na całym świecie.

Tak też powstał projekt SPZP. W nazwie używamy słowa “przyjaciele”, ponieważ tworzymy system pomocy oparty na wolontariuszach występujących w roli „przyjaciół – opiekunów”, którzy są gotowi pomóc swoim podopiecznym w nawet prostych czynnościach, takich jak np. załatwienie formalności na uczelni, uświadomienie konieczności leczenia, umówienie do psychologa, czy psychiatry. Słowo „przyjaciel” podkreśla również, że celem Sieci nie jest świadczenie profesjonalnej pomocy, a oferowanie wsparcia. Pandemia pokazała, jak potrzebne jest to wsparcie - do 2020 roku mieliśmy zaledwie 80 podopiecznych, teraz mamy już ich ponad 1000. Liczba wolontariuszy też wzrosła pięciokrotnie - z 50 do 350.

Relacja wolontariusz-podopieczny nie jest jednak kluczowym obszarem naszych działań. Wierzymy, że najważniejsza jest edukacja, która może przynieść o wiele bardziej długotrwałe skutki w poprawie zrozumienia zdrowia psychicznego. Koncentrujemy się na pokazaniu szkodliwej strony nieumiejętnych prób udzielenia wsparcia, prowadzimy kampanię społeczną, uświadamiającą znaczenie języka w relacjach międzyludzkich.

Jesteśmy organizatorem wydarzeń Porozmawiajmy o Depresji (luty), Dzień Zdrowia Psychicznego (październik), które przybierają formę, krótkich spotkań na Naszym instagramie. Tam prowadzimy ok 20 minutowe rozmowy z ekspertami na temat danego zaburzenia lub jego aspektu w depresji. 

Zorganizowaliśmy kilkanaście otwartych webinariów, w tym cykl “Seksualność bez tabu”, współorganizowaliśmy Mental Health Day oraz występowaliśmy na Festiwalu Zdrowia Psychicznego.


Edukujemy o tolerancji - okazuje się że to właśnie problem jej braku jest dominującą przyczyną szukania wsparcia w ramach SPZP. Często wspieramy osoby LGBTQIP w “coming out” albo też w zaakceptowaniu siebie, w szczególności w sytuacjach, gdy są odrzucani przez najbliższych.

Marcelina Rosińska - prezeska, założycielka Fundacji Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego

Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mówi biegle po hiszpańsku, portugalsku i angielsku. Dzięki programowi Erasmus+ brała udział w wymianach na Uniwersytecie Lizbońskim, Uniwersytecie Katolickim w Walencji oraz Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Doświadczenie zawodowe zbierała podczas stażów i praktyk w Hiszpanii, Kazachstanie, Portugalii i Polsce.

Powołała do życia projekt o nazwie "Prawo warte Poznania" (PWP), czyli serię nieformalnych spotkań, których celem jest edukacja, podnoszenie świadomości prawnej obywateli, a także merytoryczna dyskusja na temat bieżących kwestii związanych z prawem. Spotkania gromadzą kilkadziesiąt do kilkuset uczestników (nawet 450 osób). Dzięki transmisjom online ze wszystkich spotkań, łącznie PWP obejrzało około 200 000 osób. 

Od grudnia 2019 r. prowadzi Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego - program wsparcia dla osób borykających się z problemami na tle zdrowia psychicznego. W ramach tego programu organizuje szkolenia tzw. opiekunów, by mogli wspierać tych, którzy borykają się np. z depresją, bulimią, czy też są ofiarami przemocy. ​Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia za swoją działalność społeczną. Znalazła się na liście Forbesa 25 Polaków poniżej 25 roku, którzy zmieniają społeczno-gospodarcze oblicze Polski.

 
 
 
DSCF4034.jpg

Marcelina Rosińska

Prezeska, założycielka fudnacji