Poniżej znajdziesz listę zaprzyjaźnionych z nami podmiotów.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy liczyć na ich wsparcie. 

 
Unknown.png

Humanity in Action Polska

Działamy, bo… zmiana sama się nie zrobi!


Stawiamy na poszanowanie praw człowieka i działania wspierające demokrację, społeczeństwo obywatelskie oraz wielokulturowość. Współpracujemy z młodymi ludźmi z pasją, którzy chcą twórczo działać na rzecz osób/grup dotkniętych dyskryminacją oraz pogłębiać swoje zainteresowania prospołeczne. Wspieramy ich w rozwoju niezbędnej wiedzy i umiejętności, by sensownie i skutecznie przeciwdziałali uprzedzeniom oraz reagowali na przejawy nienawistnych postaw i zachowań. Stwarzamy możliwości, by mogli uczyć się od doświadczonych aktywistek/aktywistów i ekspertek/ekspertów różnych generacji oraz z różnych krajów. Motywujemy, by rozwijali swoje autorskie pomysły na działania aktywistyczne. Radzimy, jak je udoskonalać i wcielać w życie. Promujemy pracę oraz osiągnięcia absolwentek i absolwentów naszych programów. Inspirujemy do długofalowej współpracy w ramach międzynarodowej sieci liderek i liderów. Dopingujemy, by dzielili się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z młodszym pokoleniem aktywistek/aktywistów. Umożliwiamy im również zmierzenie się z rzeczywistością codziennej pracy na rzecz praw człowieka w ramach programów stażowych.