Poniżej znajdziesz listę zaprzyjaźnionych z nami podmiotów.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy liczyć na ich wsparcie. 

Humanity in Action Polska

Unknown.png

Działamy, bo… zmiana sama się nie zrobi!


Stawiamy na poszanowanie praw człowieka i działania wspierające demokrację, społeczeństwo obywatelskie oraz wielokulturowość. Współpracujemy z młodymi ludźmi z pasją, którzy chcą twórczo działać na rzecz osób/grup dotkniętych dyskryminacją oraz pogłębiać swoje zainteresowania prospołeczne. Wspieramy ich w rozwoju niezbędnej wiedzy i umiejętności, by sensownie i skutecznie przeciwdziałali uprzedzeniom oraz reagowali na przejawy nienawistnych postaw i zachowań. Stwarzamy możliwości, by mogli uczyć się od doświadczonych aktywistek/aktywistów i ekspertek/ekspertów różnych generacji oraz z różnych krajów. Motywujemy, by rozwijali swoje autorskie pomysły na działania aktywistyczne. Radzimy, jak je udoskonalać i wcielać w życie. Promujemy pracę oraz osiągnięcia absolwentek i absolwentów naszych programów. Inspirujemy do długofalowej współpracy w ramach międzynarodowej sieci liderek i liderów. Dopingujemy, by dzielili się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z młodszym pokoleniem aktywistek/aktywistów. Umożliwiamy im również zmierzenie się z rzeczywistością codziennej pracy na rzecz praw człowieka w ramach programów stażowych.

Kowadło 2.0. 

Unknown-1.png

Uczelniany Konkurs na Budżet Projektowy Kowadło 2.0. to inicjatywa skierowana dla wszystkich członków społeczności akademickiej UAM – zarówno studentów oraz doktorantów, jak i pracowników. Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja środowiska akademickiego oraz propagowanie i wspieranie oddolnych inicjatyw naukowych, kulturalnych oraz sportowych propagujących zdrowy styl życia.

Samorząd Studentów UAM

Unknown-2.png

Samorząd Studentów UAM wsparł nas wielokrotnie poprzez uczelniany konkurs zapewniający wsparcie dla inicjatyw studenckich Kowadło 2.0.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

FUAM_PL.jpg

PPNT to doświadczony partner biznesowy, oferujący wysokiej jakości usługi B+R w zakresie specjalistycznych analiz i rozwoju technologii. Drugim obszarem naszej działalności jest doradztwo w obszarze wdrażania innowacji oraz szkolenia wspierające kreatywne poszukiwanie rozwiązań. PPNT oferuje również nowoczesne usługi IT oraz wynajem biur, laboratoriów i sal konferencyjnych.

GośćInność

GośćInność.jfif

Przedsięwzięcie „GośćInność” to warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym od dziesięciu do piętnastu lat. Prowadzą je imigranci z różnych krajów m.in. Algierii, Ukrainy i Białorusi. Dzięki warsztatom dzieci mają okazję poznać osoby innej narodowości czy wyznania oraz dowiedzieć się czym jest migracja, jakie są jej przyczyny, kim są imigranci, uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl itp. Projekt doktorantki z UW został wyróżniony podczas szkoły letniej BraveCamp w Chęcinach.